Monday, April 15, 2013

Restaurantje spelen

"Waarom schrijf je niet een keer over huiskamerrestaurants?" vroeg mijn moeder.
Nou, omdat ik niet goed weet of het wel mag, het 'runnen' van een huiskamerrestaurant, in verband met paracommercie en anders regels... Over paracommercie (een vorm van oneerlijke concurrentie door horecadiensten aan te bieden aan het publiek zonder een eigenlijke horeca-onderneming te zijn) heb ik al eerder geschreven in: Paracommercie op stokjes

Maar goed, heb toch maar even uitgezocht wat wel en niet mag, omdat ik het wel een leuke manier om geld te verdienen zonder baan vind.

Een huiskamerrestaurant is een restaurant in je eigen huiskamer. Open deur. Je kookt dus voor vreemden en vrienden die betalen voor wat jij gekookt hebt. Volgens mij is het begonnen met studenten die een paar keer per maand kookten voor wie aan wilde schuiven. In ieder geval is het fenomeen behoorlijk uitgegroeid en een eigen leven gaan leiden. Als je nu googelt (opgezocht in Van Dale) op huiskamerrestaurant dan zie je ook veel 'echte' restaurants die toevallig in een huiskamer gesitueerd zijn. Niet langer meer persé de lange tafel waaraan een ieder kan aanschuiven.

Maar mag het wel?
Ik heb voor deze vraag weer teruggegrepen naar de website van het Bureau Eerlijke Mededinging en daar heb ik een niet heel erg positief antwoord gevonden. Al moet ik zeggen dat het op sommige punten wel wat vaag blijft. (Misschien expres?)

Horecabedrijf

Indien een particulier bedrijfsmatig horeca-activiteiten gaat ontplooien is er al snel sprake van een horecabedrijf. In het algemeen hebben de horeca-activiteiten als bedrijf plaats als daarmee (al dan niet naast andere activiteiten) zelfstandig aan het economisch verkeer wordt deelgenomen. Dat betekent dat de horeca-activiteiten duidelijk en kenbaar worden aangeboden, hetgeen naast de feitelijke wijze van presentatie - herkenbaarheid voor de consument - ook bereikt kan worden door het maken van reclame voor de horeca-activiteiten. Het al of niet maken van winst met de horeca-activiteiten is voor de beoordeling niet van belang.
Van belang is dat voor de consument duidelijk is dat dranken, spijzen of maaltijden worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. Zo is gevelreclame of anderszins op het publiek gerichte aanduidingen voldoende om aan te nemen dat de horeca-activiteiten als bedrijf plaatshebben. Dat is zeker ook het geval als voor de horecadiensten reclame wordt gemaakt, bijvoorbeeld door advertenties, flyers, op internet en social media of indien de betreffende onderneming met het aanbieden van horecadiensten is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Drank- en horecavergunning
Indien er in de ruimte waarin het huiskamerrestaurant wordt geëxploiteerd tegen betaling alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, dan is er op grond van de Drank- en Horecawet sprake van het exploiteren van een horecabedrijf. In dit geval is een drank- en horecavergunning vereist.
Voor het verstrekken van een drank- en horecavergunning moet de ruimte waarin de alcohol wordt verstrekt voldoen aan een aantal inrichtings- en brandveiligheidseisen. Eén van de inrichtingseisen is dat de ruimte tenminste 35m2 is. Daarnaast moet de aanvrager een verklaring sociale hygiëne kunnen overleggen.
Indien er geen alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, is uiteraard ook geen drank en horecavergunning vereist. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat het vereiste van een drank- en horecavergunning niet kan worden omzeild door gasten/cursisten zelf alcoholhoudende dranken te laten meenemen. Artikel 25 van de Drank- en Horecawet verzet zich daartegen.
Bestemmingsplan
Indien een particulier bedrijfsmatig etenswaren en dranken voor gebruik ter plaatse gaat verstrekken en er dus sprake is van een horecabedrijf, dan moet de bestemming van het betreffende perceel volgens het bestemmingsplan 'horeca' zijn. Bron (gekopieerd dus): Huiskamerrestaurant - regels volgens BEM

Dus, volgens mij zit je alleen goed als je alcoholvrije avonden organiseert en ben je voor de rest eigenlijk in overtreding...

Tenzij je aan niemand vertelt dat je een huiskamerrestaurant hebt...

No comments:

Post a Comment