Friday, September 10, 2010

Spreekt u Nederlands?

Als je gewoon ABN spreekt (ik geloof dat die term uit zwang is geraakt of zelfs niet meer mag...de B van Beschaafd impliceert dat de puur dialect-sprekenden of überhaupt geen Nederlands sprekenden onder ons niet beschaafd zijn) kun je geld verdienen. (Sorry voor de lange zinnen en alle tussen-haakjes-tekst altijd...het is nog erger als ik praat!)

Goed, geld verdienen dus... Al eerder gezegd dat als jij iets (goed) kunt, dat je er dan geld mee kunt maken. Je zou namelijk in dit simpele geval (en bij een positief antwoord op de bovenstaande vraag), Nederlandse les kunnen geven aan anderstaligen. Als je Wilders moet geloven is er niemand ingeburgerd, dus sla je slag. Hang een briefje op bij je buurtsuper, bij de bibliotheek of in een hotel of deel briefjes uit op de markt.

Mensen die een taal willen leren om mee te kunnen draaien in een samenleving willen vooral leren spreken, je hoeft je grammaticaboeken niet uit de kast te trekken. Spreek gewoon af en probeer te converseren of ga met iemand mee naar de winkel ofzo.

Je zou ook in plaats van geld te vragen voor je diensten, een ruilhandel kunnen voorstellen.

Hetzelfde principe geldt natuurlijk ook andersom...als jij een taal wilt leren, spreek dan gewoon mensen aan die die taal spreken, je weet het niet, misschien willen ze jou wel les geven.

No comments:

Post a Comment