Saturday, January 22, 2011

Voor als je geen rijke tante met kasteel in Frankrijk hebt

Ik heb gelezen over DeGift.nl, een nieuw bedrijf dat bemiddelt in het nalaten van geld aan vreemden. Op hun website kun je je inschrijven als erflater en als 'erfeniswenser'. Als je een erfenis wenst te krijgen kun je je gegevens achterlaten (en inschrijfgeld á €14,95) met een korte profielschets en dat verhaal staat een jaar lang op de website. Degene die vreemden zijn of haar geld wil laten erven om wat voor reden dan ook (geen familie, stomme familie, téveel geld voor één familie...) kan iemand zoeken uit de databank van geldwensers.

Klinkt wel ontzettend lucratief, tenminste, als iemand jou kiest dan. En ik heb even een mail gestuurd naar de organisatie hoe het zit met de schulden, of je die ook kunt erven...Want dan wordt het wel een héél ander verhaal. Een en ander moet nog in een intern overleg besproken worden. Ik heb gevraagd om een terugkoppeling dus ik hoop jullie daar binnenkort meer over te kunnen vermelden.

No comments:

Post a Comment